Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace organizační struktury 

    Marquardt, Petr
    Cílem této diplomové práce „Optimalizace organizační struktury“ je analýza organizačního uspořádání společnosti Bosch Rexroth, s. r. o. zaměřená na soulad organizační struktury s firemními procesy a strategickým zaměřením ...