Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů stavebních prací 

    Ondřejíková, Zuzana
    Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je konkrétně využito teorie fuzzy logiky. Cílem práce je vytvoření nástroje, který pomůže firmě vybrat ...