Now showing items 1-1 of 1

  • Alternativní způsoby financiování bydlení v České republice 

    Sýkorová, Renáta
    Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na alternativní způsoby financování bydlení v České republice. Pozornost je zaměřena hlavně na hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření, včetně úvěrů překlenovacích a různé ...