Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh efektivnějších stimulačních nástrojů 

    Musil, Karel
    Cíl práce spočívá v návrhu řešení problémů týkající se přímé i nepřímé motivace zaměstnanců, jenž byly zjištěny v analýze poměrů v podniku XY s.r.o. Podkladem pro navrhované řešení bude proces zjišťování formou pozorování, ...