Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Rašovská, Lucie
    Tato diplomová práce pojednává o celospolečenském problému získávání energie, tak, aby bylo její zajištění a využití pohotové, účinné, technicky správné, hospodárné a zároveň splňovalo ohled na legislativní úpravu a životní ...