Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh propagace začínající grafické firmy 

    Richterová, Lenka
    Diplomová práce se zabývá sestavením propagace pro firmu efF creative ateliér, která podniká v polygrafickém průmyslu. Práce je zaměřena na analýzu marketingového prostředí uvnitř i vně firmy a podrobněji zkoumá jednotlivé ...