Now showing items 1-9 of 9

 • Možnosti financování bytové výstavby v České republice 

  Harda, Marek
  Diplomová práce “Možnosti financování bytové výstavby v České republice“ se zabývá analýzou developerských projektů bytové výstavby v ČR. Je rozdělena do tří částí z nichž první část pojednává o teoretickém vymezení ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Doležalová, Andrea
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou strategii ve vybrané pojišťovací společnosti. Specifikuje základní pojmy marketingu a strategie a srovnáví je se skutečností. Obsahuje návrh marketingové strategie, který přispívá ...
 • Návrh organizační změny ve firmě 

  Mašek, Richard
  V této práci je řešen návrh pro snížení nákladů testovací hodiny turbodmychadel. S využitím analýzy nákladů na testovací hodinu, SWOT, FMEA a následnými změnami technického a organizačního charakteru je dosaženo zefektivnění ...
 • Návrh systému řízení kvality malého výrobního podniku 

  Kaderková, Marie
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení kvality malého výrobního podniku a analyzuje jeho procesy. Návrhy obsažené v praktické části složí jako podklad pro dokumentaci systému řízení kvality dle normy ISO 9001.
 • Optimalizace řízení výrobního procesu 

  Voříšek, Dušan
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku výrobního procesu ve vztahu k optimálnímu využití jeho vstupů. Teoretická část obsahuje informace o důležitých charakteristikách výrobního systému a jeho vazbách na ...
 • Podnikatelský plán 

  Kostková, Mária
  Obsahom diplomovej práce je vytvorenie podnikateľského zámeru malej pekár-ne. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti sa najskôr zaoberám podnikateľským prostredím štátu, v ktorom bude hospodárska ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hanzlíková, Veronika
  Diplomová práce na téma Podnikatelský záměr se zabývá analýzou současné situace firmy Petschl-Transporte spol.s r.o. Cílem práce je na základě zjištěných skutečností z těchto analýz zformulovat návrh přístupu na záchranu ...
 • Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Maleček, Jan
  Diplomové práce se zabývá navržením strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského družstva. Cílem této strategie je návrh projektu, který by měl zajistit lepší pozici podniku na trhu.
 • Založení malého podniku, jeho podnikatelský záměr 

  Vávrová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení restaurace. Teoretická část práce popisuje předpoklady pro dobře vypracovaný podnikatelský plán. V praktické části je provedena SWOT analýza, ...