Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh intranetu pro podporu firemních procesů 

    Salamon, Jakub
    Předmětem této diplomové práce je zavádění intranetu pro podporu firemních procesů. Na začátku jsou definovány základní pojmy dané problematiky. Poté jsem provedl analýzu situace ve firmě a analýzu současného stavu ...