Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozvoje malého podniku 

    Veselý, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje podniku XYZ, s.r.o., jehož předmětem podnikání je především provozování osobní přepravy vozem zákazníka. V práci je obsaženo shrnutí teoretických poznatků k problematice řízení ...