Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

    Audová, Petra
    Diplomová práce se zabývá nezbytnými kroky, které jsou nutné pro přípravu společnosti na vstup strategického partnera. Výstupem analytické části práce je SWOT analýza společnosti a jejího oborového okolí. Na základě ...