Now showing items 1-1 of 1

  • Model funkční optimalizace elektronického obchodu 

    Antoš, Milan
    Diplomová práce obsahuje vymezení elektronického obchodu, jako nástroje sloužícího k prezentaci a distribuci potravin. Specifikuje podmínky vzniku, provozu a údržby příslušné elektronické aplikace. Obsahuje návrh nových ...