Now showing items 1-2 of 2

  • E-government v podnikatelské sféře 

    Adámek, Jiří
    Práce se zabývá problematikou e-governmentu v rámci České republiky a jeho vlivem na podnikatelskou sféru. Popisuje aktuální situaci a hledá nové možnosti rozšíření a úprav stávajícího systému. Na základě provedených analýz ...
  • Řízení e-governmentu města 

    Příborská, Lucie
    Má diplomová práce se zabývá návrhem e-governmentu města Kuřim. Cílem práce je poskytnout potřebné informace k dané problematice, navrhnout zlepšení stávajícího stavu a zajistit tak efektivnější komunikaci úřadu.