Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Bezděková, Markéta
    Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navržení opatření na základě zjištěných skutečností ...