Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řízení procesů při implementaci norem HACCP 

    Staněk, Michal
    Dilpomová práce se zaměřuje na aplikaci norem HACCP do zemědělské výroby. Vychází z teoretických poznatků o moderních normách a směrnicích. Obsahuje návrh metodiky pro řízení a regulaci výrobních procesů.