Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh optimalizace procesů integrovaného systému řízení 

    Alt, David
    Diplomová práce obsahuje návrh optimalizace procesů zavedení integrovaného systému systému řízení v malé stavební firmě, která souvisí s prosperitou podniku. Řešení vychází z globální a detailní analýzy procesů ve firmě. ...