Now showing items 1-1 of 1

  • Konkurenční strategie firmy 

    Čech, Petr
    Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkurenční strategie střední firmy působící ve strojním průmyslu. Práce analyzuje současný stav a celkové vnitřní prostředí ve vztahu k prostředí vnějšímu. Za pomocí stanovených ...