Now showing items 1-1 of 1

  • Zlepšení procesů při realizaci zakázky 

    Malinovský, Ondřej
    Předmětem mé diplomové práce je provedení důkladné analýzy fotovoltaického trhu a podnikových procesů ve Společnosti, která se na trhu pohybuje. Dále na základě takto získaných informací navrhnout návrhy na změnu procesů ...