Now showing items 1-1 of 1

  • Ocenění podniku 

    Pavláková Dočekalová, Marie
    Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako hodnota a její kategorie, podnik a metody oceňování. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě ...