Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh koncepce a projektu implementace CRM ve firmě 

    Špringl, Petr
    Tato práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky ve firmě a možnostmi jejich zlepšení. Obsahuje rozbor problematiky řízení vztahů se zákazníky, CRM systémů a jejich zavádění. Práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu ...
  • Posouzení informačního systému a návrh změn 

    Fojtík, Jakub
    Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy ...