Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové zhodnocení návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. 

    Vaculík, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení návštěvy Svatého otce v Brně po stránce marketingu a propagace. Teoretická část srovnává tržní a neziskový sektor, zejména působení a vliv marketingu v těchto odlišných oblastech. ...