Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh metodiky kontroly zaměstnanců 

    Klimeš, Roman
    Má diplomová práce bude sloužit jako kontrolní nástroj managementu vzdělávací divize společnosti BooK s.r.o.. Tato kontrola bude spočívat v nastavení nové formy zpětnovazebního, kontrolního mechanismu za pomoci mnou ...