Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zlepšení práce managerů 

    Pokorný, Pavel
    Diplomová práce pojednává o klíčových kompetencích manažera, tedy o souboru mezioborově přenosných schopnosti a jejich důležitosti v současném podnikatelském prostředí. Zjišťuje úroveň klíčových kompetencí manažerů v ...