Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Milion, Radek
    Předložená diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti EISBERG, a.s. v letech 2005 – 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Diplomová práce obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...