Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Simandl, Jakub
    Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009. V práci jsou použity metody a ukazatele finanční analýzy, na základě jejich výsledků jsou v práci definovány návrhy na zlepšení ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Milion, Radek
    Předložená diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti EISBERG, a.s. v letech 2005 – 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Diplomová práce obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...