Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Zedková, Pavla
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku Ložiska VILIM, spol. s r.o. za roky 2005 – 2008. Obsahuje provedenou finanční analýzu včetně jejího zhodnocení. Na základě toho byla navrhnuta opatření vedoucí ...