Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán 

    Kostková, Mária
    Obsahom diplomovej práce je vytvorenie podnikateľského zámeru malej pekár-ne. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti sa najskôr zaoberám podnikateľským prostredím štátu, v ktorom bude hospodárska ...