Now showing items 1-2 of 2

  • Financování podnikatelských aktivit 

    Zichová, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku pomocí finanční analýzy jeho účetních výkazů a snaží se na základě výsledků této analýzy navrhnout možné změny ve struktuře financování podniku. Práce ...
  • Podnikatelský záměr – Přesouvání výroby společnosti HAVLIK OPAL, s.r.o 

    Čepara, Jan
    Má diplomová práce navrhuje vhodnou variantu přesunutí výroby pro společnost Havlík Opal s.r.o. Tento krok by měl splňovat požadavky firmy na snížení nákladů, vytvoření úspor, modernizaci technologií, automatizace výroby ...