Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti financování bytové výstavby v České republice 

    Harda, Marek
    Diplomová práce “Možnosti financování bytové výstavby v České republice“ se zabývá analýzou developerských projektů bytové výstavby v ČR. Je rozdělena do tří částí z nichž první část pojednává o teoretickém vymezení ...