Now showing items 1-6 of 6

 • Financování podnikatelské činnosti 

  Mourová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením efektivnosti finančního leasingu a úvěru při pořizování výrobního stroje. Tento problém byl řešen ve společnosti Dřevotvar Bystré, spol. s r.o. Součástí práce je zpracování finanční ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Zichová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku pomocí finanční analýzy jeho účetních výkazů a snaží se na základě výsledků této analýzy navrhnout možné změny ve struktuře financování podniku. Práce ...
 • Návrh financování revitalizace bytového domu SBD Macocha 

  Löffelmannová, Romana
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku financování revitalizace panelových domů prostřednictvím úvěrových produktů.
 • Optimalizace externího financování podnikatelského záměru 

  Bodláková, Blanka
  Předmětem diplomové práce "Optimalizace externího financování podnikatelského záměru" je rozbor možností financování rozvoje vybrané firmy na základě podrobné analýzy. V diplomové práci analyzuji aktuální ekonomický stav ...
 • Porovnávání způsobu financování dlouhodobého majetku 

  Kadlecová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování mycí vany WIP pro společnost Renova Malec – Kadlec s.r.o.,konkrétně výběrem financování mezi finančním leasingem a bankovním úvěrem. Práce se zaměřuje na porovnání ...
 • Výběr vhodné formy externího financování nového zařízení 

  Ryšavý, Jakub
  Diplomová práce popisuje problematiku financování nákupu dlouhodobého majetku z externích zdrojů v konkrétní společnosti. Zabývá se analýzou nabídek bankovních úvěrů, finančního leasingu a jejich vzájemného porovnání. Na ...