Now showing items 1-1 of 1

  • Model optimalizovaného elektronického obchodu 

    Valentová, Markéta
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu optimalizovaného elektronického obchodu společnosti. Teoretická část práce objasňuje charakteristiky elektronického obchodu a elektronických tržišť a řeší právní aspekty ...