Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza firmy a realizace změn 

  Staněk, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybrané firmy a realizace změn, které z analýzy vyplývají. Hlavní změnou je zavedení internetového obchodu. Na základě této práce by firma měla být schopna efektivně realizovat ...
 • Budování komerčně úspěšných internetových projektů 

  Kadeřábek, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem metod a postupů využívaných v procesu tvorby komerčně úspěšných internetových projektů. Oblastí zájmu jsou především e-business strategie, strategie internetového marketingu a postupy budování ...
 • Firemní internetové stránky a elektronický obchod 

  Šťastný, Jakub
  Diplomová práce se zabývá jak kompletním návrhem a následnou integrací elektronického obchodu do webové prezentace, tak i celkovou optimalizací daného webu. Součástí práce je rozbor mnoha dílčích činností a postupů, které ...
 • Model e-reklamy ve zvoleném segmentu elektronického obchodu 

  Smrž, Marek
  Diplomová práce popisuje a hodnotí malou firmu, která se zabývá výrobou a prodejem keramických produktů. Práce je rozdělena na několik částí, ve kterých se zaměřuje zejména na analýzu elektronického obchodu, který firma ...
 • Model elektronického obchodu 

  Krejčířová, Lívia
  Moja diplomová práca sa zameriava na vytvorenie vlastného internetového obchodu, nie len ako nástroja manažmentu v konkurenčnom boji, ale aj ako nástroja použitého pri zdokonaľovaní a zviditeľňovaní spoločnosti. Na základe ...
 • Model optimalizovaného elektronického obchodu 

  Valentová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu optimalizovaného elektronického obchodu společnosti. Teoretická část práce objasňuje charakteristiky elektronického obchodu a elektronických tržišť a řeší právní aspekty ...
 • Návrh informačního systému pro internetový obchod 

  Bružina, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice informační podpory procesů ve firmě, která se zabývá zejména prodejem zboží prostřednictvím internetu. Posuzuje současný stav firmy, firemních procesů a jejich informační podpory ...
 • Návrh marketingové strategie v elektronickém obchodě 

  Kulhánek, Jan
  Práce se zabývá návrhem marketingové strategie elektronického obchodu www.vune24.cz. Obsahem jsou teoretická východiska pro popisovaný problém a analýza vybrané společnosti. Návrh marketingové strategie je zaměřen především ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaško, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro vytvoření internetového portálu pro snadné založení elektronických obchodů včetně jejich následné administrace. V práci jsou analyzovány podmínky tržního ...
 • Specializovaný elektronický obchod 

  Turák, Miroslav
  Tato diplomová práce byla napsána s cílem vytvořit model řešení specializovaného elektronického obchodu zaměřeného na prodej textilu. Součástí práce je model řešení, ekonomická stránka projektu a návrh propagace projektu.
 • Zavedení elektronického obchodu 

  Šúryová, Tatiana
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej prezentácie elektronického obchodu firmy. Zahŕňa charakteristiku a analýzu dotknutého subjektu. Ďalej obsahuje návrh varianty elektronického obchodu, ktorý by mal prispieť ...