Now showing items 1-1 of 1

  • Využití GIS při správě fotovoltaických elektráren 

    Válek, Milan
    Téma diplomové práce se zabývá návrhem a implementací systému pro správu majetku fotovoltaických elektráren. Vzhledem k rozsahu spravovaného majetku bylo zvoleno řešení využívající geografické informační systémy. V pilotním ...