Now showing items 1-3 of 3

 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Šmatlavová, Alena
  Diplomová práce se zabývá možností čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti strukturálních fondů, analýzu současného stavu sledované firmy. Praktická část se zabývá výběrem ...
 • Financování vybraného investičního projektu ze strukturálních fondů EU 

  Grumelová, Ema
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu financovaného z fondov EÚ, ktorý je zameraný na rekonštrukciu vybraného penziónu na východnom Slovensku. Návrh projektu je tvorený podľa štruktúry tzv. štúdie uskutočniteľnosti ...
 • Studie proveditelnosti-změna zahradnictví na produkční a realizační firmu 

  Kresa, Ondřej
  Diplomová práce má za cíl vypracovat studii proveditelnosti se zaměřením na změnu zahradnictví na produkční a realizační firmu. Je v ní analyzována současná struktura a stav hospodaření firmy a návrh vedoucí k rozvoji v ...