Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového mixu pro kadeřnictví 

    Štěrbová, Kristýna
    Diplomová práce má sloužit jako podklad pro posílení konkurenceschopnosti nového podniku zabývající se v oblasti poskytování kadeřnických služeb a zhodnocení působení podniku na trhu služeb.