Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

    Chasák, Petr
    V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě Brněnské komunikace a.s., analyzovat jeho ...
  • Posouzení stávajícího informačního systému firmy a návrh změn 

    Juránek, Karel
    Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem firmy VUES Brno, s.r.o. K posouzení jeho vlastností jsou použity různé metody a analýzy. Následně jsou na základě výsledků analýz navrženy nejvhodnější možné změny a ...