Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému financování výstavby rodinného domu 

    Šimek, Pavel
    Diplomová práce analyzuje způsoby financování výstavby rodinného domu, s důrazem na možnost současné investice. Tato analýza je pak provedena na modelovém příkladu. Praktická část obsahuje výběr produktů z každé posuzované ...