Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řešení automatické identifikace v logistickém centru 

    Večeřa, Stanislav
    Diplomová práce popisuje pracovní postupy při skladování a distribuci v oblasti farmacie, analyzuje současné metody komunikace a identifikace a ukazuje slabá místa systému. Práce nabízí možná zlepšení, aktuální trendy v ...