Now showing items 1-5 of 5

 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Kroměříž 

  Šušlíková, Monika
  Tato diplomová je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Kroměříž v letech 2005 – 2009. Práce obsahuje analýzu nezaměstnanosti dle kategorií, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání, aj. Dále se zabývá problematikou ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Opava 

  Trávniček, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Opava. Obsahuje analýzu využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a analýzu skupin nezaměstnaných podle věku, vzdělání, pohlaví nebo ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Pluháček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Obsahuje rozbor struktury uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a délky nezaměstnanosti. Práce obsahuje návrhy vhodných ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Piňous, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na návrhy v oblasti snižování nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Cílem je snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Analyzuje aktuální situaci ...
 • Společenská odpovědnost jako forma zefektivnění trhu práce 

  Stojaspol, Ondřej
  Tato diplomová práce „Společenská odpovědnost jako forma zefektivnění trhu práce“ si klade za cíl přiblížit aktuálně diskutovaný pojem sociální odpovědnosti – CSR (Corporate Social Responsibility). Tento problém analyzuje ...