Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh týmového motivačního programu ve firmě FlatEarth 

    Lukaniaková, Nina
    Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie návrhu motivačného program v spoločnosti FlatEarth. Návrh tohoto programu sa odvíja od výsledkov výskumu uskutočneného v športových teamoch a medzi bývalými zamestnancami spoločnosti ...