Now showing items 1-1 of 1

  • Strategická koncepce malé distribuční firmy 

    Brázda, Lukáš
    Cílem diplomové práce bude navrhnutí strategie a vytvoření plánu malé distribuční firmy , aby byla nadále chopna udržet si své postavení na trhu, byla konkurenceschopná a vykazovala udržitelný rozvoj.