Now showing items 1-2 of 2

  • Financování z ESF 

    Hromková, Radka
    Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného způsobu financování záměru obce Březina. Preferována je možnost získání dotace. Shrnuje poznatky o strukturálních fondech, operačních programech České republiky a postup získávání ...
  • Využití fondů EU pro rozvoj infrastruktury obce 

    Štenclová, Jaromíra
    Předmětem mé diplomové práce je využití fondů EU pro rozvoj infrastruktury obce, konkrétně pak pro vybudování nové cyklostezky. První část je věnovaná základní koncepci regionální politiky, operačních programů a přibližuje ...