Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika ohodnocení vybraného podniku 

    Peloušek, Jiří
    Diplomová práce se věnuje problematice ohodnocování podniku a implementaci teoretických poznatků získaných pomocí různých metod do specifických podmínek akciové společnosti CS Expres, která se zabývá přepravou kusových ...