Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán výrobního podniku 

    Borovská, Veronika
    V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr výrobního podniku. Na základě teoretických poznatků získaných během studií a zjištěných skutečností, obsahuje návrh založení firmy a jejího případného umístění na trhu.
  • Specializovaný elektronický obchod 

    Turák, Miroslav
    Tato diplomová práce byla napsána s cílem vytvořit model řešení specializovaného elektronického obchodu zaměřeného na prodej textilu. Součástí práce je model řešení, ekonomická stránka projektu a návrh propagace projektu.