Show simple item record

Refractory Properties and Corrosion Resistance of Forsterite-Spinel Ceramics with Utilization of Fly Ash

dc.contributor.authorNguyen, Martincs
dc.contributor.authorSokolář, Radomírcs
dc.date.accessioned2021-09-06T14:55:53Z
dc.date.available2021-09-06T14:55:53Z
dc.date.issued2021-07-31cs
dc.identifier.citationCzech Journal of Civil Engineering. 2021, vol. 7, issue 1, p. 35-43.en
dc.identifier.issn2336-7148cs
dc.identifier.other172339cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201488
dc.description.abstractTento článek se zabývá procesem syntézy žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky za použití vysokoteplotního popílku a reaktivního oxidu hlinitého jako zdroje oxidu hlinitého. Vstupní suroviny byly rozemlety, smíchány vrůzném poměru a vypáleny při 1500 °C po dobu 2 h. Vypálené zkušební vzorky byly charakterizovány pomocí RTG difrakční analýzy a rastrovacího elektronového mikroskopu. Rovněž byla zkoumána pórovitost, nasákavost, objemová hmotnost, žárovzdornost, únosnost v žáru, odolnost proti změnám teplot a korozní odolnost vůči účinkům taveniny železa. Výsledné vlastnosti byly poté porovnány v závislosti na zdroji oxidu hlinitého. Přítomnost spinelu ve vzorcích vedlake zlepšení mikrostruktury, mechanických vlastností, odolnosti proti změnám teplot a také korozní odolnosti. Zejména směsi s 10–20 % spinelu měly nejslibnější výsledky.cs
dc.description.abstractThis article examines the process for the synthesis of forsterite–spinel refractory ceramicswith utilization of fly ash and reactive alumina as sources of aluminium oxide. Raw materials were milled, mixed in different ratios and sintered at 1500 °C for 2 h. Sintered samples were characterizedby XRD and SEM. Porosity, water absorption, bulk density, refractoriness, refractoriness under load, thermal shock resistance and corrosion resistance to the effects of molten iron were also investigated. The resulting properties were then compared depending on the sourceof aluminium oxide. Presenceof spinel in fired samples led to improved microstructural and mechanical properties, thermal shock resistance and corrosion resistance. In particular, mixtures with 10–20 % of spinel had the most promising results.en
dc.formattextcs
dc.format.extent35-43cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherCzech Journal of Civil Engineeringcs
dc.relation.ispartofCzech Journal of Civil Engineeringcs
dc.relation.urihttps://cjce.cz/journal/article/view/90cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectForsteritcs
dc.subjectspinelcs
dc.subjectpopílekcs
dc.subjectžárovzdornostcs
dc.subjectkorozní odolnostcs
dc.subjectForsterite
dc.subjectspinel
dc.subjectfly ash
dc.subjectrefractoriness
dc.subjectcorrosion resistance
dc.titleŽárovzdorné vlastnosti a korozní odolnost forsterit-spinelové keramiky s využitím vysokoteplotního popílkucs
dc.title.alternativeRefractory Properties and Corrosion Resistance of Forsterite-Spinel Ceramics with Utilization of Fly Ashen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
sync.item.dbidVAV-172339en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.10.07 12:53:56en
sync.item.modts2021.10.07 12:15:33en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume7cs
dc.identifier.doi10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp35-43cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2336-7148/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International