Recent Submissions

 • Tavidla pro strojní pájení vlnou a tavidlové zbytky 

  Kryll, Josef
  Předkládaná práce se zabývá problematikou tavidlových zbytků po pájení vlnou. Základním zaměřením práce je navrhnutí metodiky pro změření hodnoty povrchového izolačního odporu tavidlových zbytků po zapájení i izotermálním ...
 • Bezdrátový telemetrický systém pro RC model 

  Čamaj, Peter
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii bezdrôtového telemetrického systému, ktorý je špeciálne určený pre použitie v modeli lietadla na diaľkové ovládanie. Rieši softwarovú aj hardwarovú realizáciu telemetrického systému, ...
 • Optická komunikace v ultra fialovém pásmu 

  Golubev, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou atmosférického přenosového prostředí a výkonových poměrů v ultrafialovém optickém svazku šířícím se v Zemské atmosféře. V práci jsou popsány optické jevy, jejich důsledky a využití. ...
 • Stereofonní mikrofonní předzesilovač s integorvaým A/D převodníkem 

  Tóth, Péter
  Táto práce se zabíva konstrukcí mikrofonního předzesilovača s integrovaním A/D převodníkem, který bude schopen mobilního provozu. V úvodu je spomenuta história záznamu zvuku a parametry dílčích modulů navrženého zařízení ...
 • Řídicí jednotka pro tepelné čerpadlo 

  Kada, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá optimální regulací tepelného čerpadla typu vzduch-voda pro vytápění rodinného domu. Je zde kladen důraz na dosažení maximální účinnosti, nejnižší pořizovací ceny regulátoru a nejdelší životnost ...
 • Automatizovaná měřící jednotka 

  Jorda, Ivo
  Tato práce se zabývá problematikou měření teploty. Popisuje elektrotechnické a elektro- nické senzory teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. U každého typu senzoru jsou uvedeny základní vlastnosti, ...
 • Elektroakupunktura 

  Purket, Vladislav
  Tato bakalářská práce zpracovává léčebné metody staré čínské medicíny. Vysvětluje základní problematiku existence energie kolující v drahách lidského těla a stimulaci bodů, pomocí kterých můžeme ovlivňovat zdraví člověka. ...
 • Návrh měřicí sítě 

  Krajčír, Róbert
  Práca sa zaoberá riešením prenosu nameraných dát zo senzorov umiestnených na pulznom výkonovom generátore na veľkú vzdialenosť v silne zarušenom prostredí. Cieľom je vytvoriť rýchlu sieť so spoľahlivým prenosom. V práci ...
 • Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích 

  Kretek, František
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou hromadného sběru dat z energetických sítích. Je zde zahrnuto rozdělení energetických sítí. Principy a funkce přenosových technologií PLC, GSM a GPRS. Požadavky na bezpečnost ...
 • Realizace malého střídavého měniče řízeného mikropočítačem 

  Picmaus, Michal
  Práce se zabývá návrhem výkonové části měniče řízeného mikropočítačem pro asynchronní motor. V návrhu je dimenzování výkonové části, součástek a návrh desky včetně návrhu připojovacího rozhraní. Návrh bere v úvahu i připojení ...
 • Senzor proudu s digitalizovaným výstupním signálem 

  Poruban, Milan
  Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudů v sítích nízkého napětí pomocí Rogowskeho cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu (ECT) s digitálním výstupem. Dále ověřit ...
 • Proudový zesilovač v diferenčních kmitočtových filtrech 

  Bokůvka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr a analýzu vhodných existujících zapojení kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu. V první části práce jsou obecně popsány kmitočtové filtry z hlediska principu funkce a ...
 • Vliv vibrací na kvalitu snímků elektronového mikroskopu 

  Šafář, Pavel
  Práce se zabývá jedním z parazitních vlivů působících na elektronový mikroskop během pořizování snímků, a to vibracemi. Jejich vliv na kvalitu snímku je zásadní a proto je žádoucí zjistit původ vibrací a způsob, jakým se ...
 • Návrh a implementace komunikačního protokolu pro výměnu zpráv mezi přístupové body WLAN sítě přes IPv6 

  Bartal, Boris
  Bakalářská práce se zabývá programováním síťových aplikací v programovacím jazyku C a jeho implementací v přístupovém bodě. V první části práce jsou teoreticky popsány pou- žité technologie, vysvětleno nastavení přístupového ...
 • Využití optického přenosu v průmyslu 

  Worbis, Vít
  Cílem semestrální práce Využití optického přenosu v průmyslu je najít správná zařízení pro komunikaci v průmyslových aplikacích, která by vedla k lepšímu ovládání a řízení těchto aplikací. Má ukázat téměř bezproblémové ...
 • Detekce skupin osob v databázi obrazů 

  Mikulčík, Ondřej
  Tato práce se zabývá dvěma metodami pro detekci objektů v obrazech. První metodou je Viola-Jones, druhou je metoda histogramů orientovaných gradientů. Začátek práce se zabývá teoretickým popisem metod. V dalších částech ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro bezdrátové senzorové sítě s Ethernet rozhraním 

  Leixner, Martin
  Cílem práce je prostudovat standard IEEE 802.15.4. Implementovat paketový analyzátor pro kmitočtové pásmo 2.4GHz a sub-gigahertzové pásmo. Analyzátor bude poskytovat přesné časové razítko k přijatým paketům, operovat ...
 • Aplikace pro měření charakteristik hudebních efektů 

  Frenštátský, Petr
  Práce je zaměřena na realizaci a popis aplikace pro měření zvukových efektů, které jsou implementované jako zásuvné moduly. Aplikace měří v časové oblasti impulsní charakteristiku, převodní charakteristiku efektů pro ...
 • Bezpečnost operačních systémů pro mobilní zařízení 

  Kolář, Jakub
  Tato bakalářská práce vysvětluje pojmy týkající se bezpečnosti mobilních zařízení. První kapitoly seznamuji s tím, jak se vyvinuli mobilní operační systémy a jaké typy se na dnešním trhu nacházejí. Jsou zde vysvětleny typy ...
 • Kaskádní model silnoproudého vedení pro PLC 

  Haluza, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá studií silnoproudého vedení z hlediska možnosti využití rozvodné sítě jako přenosové médium pro datový přenos. V teoretické části jsou roze-brány PLC technologie a parametry silnoproudých vedení. ...

View more