Recent Submissions

 • Možnosti zvýšení dodávek elektrické energie z Jaderné elektrárny Dukovany 

  Veselý, Jakub
  Obsahem práce je popis probíhajících možností zvýšení dodávek elektrické energie z Jaderné elektrárny Dukovany a kontrola výběru nového koncového jímače tepla systému technické vody důležité v Jaderné elektrárně Dukovany. ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a v druhej časti sa zameriame na už fungujúce zariadenie, ...
 • Zabezpečovací systém RD - napájecí zdroj pro základní desku 

  Peša, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na napájení zabezpečovacích systému a obsahuje seznámení se s problematikou nabíjení olověných akumulátorů a s vysvětlením základního principu činnosti snižujícího spínaného zdroje. ...
 • Analýza chůze 

  Hudec, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou lidské chůze pomocí kamerového systému Vicon. V prvních dvou kapitolách jsou diskutovány základní pojmy pro analýzu chůze spolu s principem metody pro její analýzu. Dále je diskutováno ...
 • Dálkové bezdrátové ovládání s kódovaným přenosem 

  Polách, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu. Popisuje návrh zařízení, které obousměrně komunikuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Pojednává o způsobech modulací, kódování a ostatních náležitostech ...
 • Luxmetr 

  Hrbáček, Michal
  V této práci se seznámíme se základy světelné techniky a metodami měření intenzit osvětlení. Je zde také uvedená metoda měření pracovních osvětlení a hygienické limity v této oblasti. V další části bude systémový návrh ...
 • Analýza mikroskopického obrazu s buněčnými strukturami v LabVIEW 

  Roček, Vojtěch
  Tato práce se zabývá metodami akvizice, zpracování a analýzy obrazu z optického mikroskopu a jejich možným využitím. Kromě teoretického rozboru problému je zde navržen algoritmus, který realizuje segmentaci obrazu, detekci ...
 • Výškoměr pro RC modely letadel 

  Kotulek, Milan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout koncepci zařízení pro záznam letové polohy RC modelu. K tomu bylo využito tlakové čidlo, paměť a to vše řízené mikrokontrolérem ATmega16. Data průběhu letu se budou stahovat pomocí ...
 • Generování kalibrů 

  Procházka, Matěj
  Porozumění významu kalibrace a navržení generátoru kalibrů. Popis jednotlivých kalibrů a jejich použití. Kalibrace frekvence pomocí frekvenčních kalibrů a pravost barvy pomocí barevných kalibrů. Stanovení rozlišovací ...
 • Automatizované měření vlastností zesilovačů biologických signálů 

  Flídr, Karel
  Tato bakalářská práce se věnuje zesilovačům pro biologické signály. V této práci jsou uvedeny základní elektrodiagnostické metody pro snímání biologických signálů. V práci je popsáno zpracování biologických signálů a druhy ...
 • Zařízení pro záznam dat na SD kartu 

  Čaloun, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro záznam dat s využitím programovatelného hradlového pole. V práci je popsán princip komunikačních protokolů použitých pro komunikaci s paměťovou kartou. V další části je popsán výběr ...
 • Tavidla pro strojní pájení vlnou a tavidlové zbytky 

  Kryll, Josef
  Předkládaná práce se zabývá problematikou tavidlových zbytků po pájení vlnou. Základním zaměřením práce je navrhnutí metodiky pro změření hodnoty povrchového izolačního odporu tavidlových zbytků po zapájení i izotermálním ...
 • Bezdrátový telemetrický systém pro RC model 

  Čamaj, Peter
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii bezdrôtového telemetrického systému, ktorý je špeciálne určený pre použitie v modeli lietadla na diaľkové ovládanie. Rieši softwarovú aj hardwarovú realizáciu telemetrického systému, ...
 • Optická komunikace v ultra fialovém pásmu 

  Golubev, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou atmosférického přenosového prostředí a výkonových poměrů v ultrafialovém optickém svazku šířícím se v Zemské atmosféře. V práci jsou popsány optické jevy, jejich důsledky a využití. ...
 • Elektroakupunktura 

  Purket, Vladislav
  Tato bakalářská práce zpracovává léčebné metody staré čínské medicíny. Vysvětluje základní problematiku existence energie kolující v drahách lidského těla a stimulaci bodů, pomocí kterých můžeme ovlivňovat zdraví člověka. ...
 • Řídicí jednotka pro tepelné čerpadlo 

  Kada, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá optimální regulací tepelného čerpadla typu vzduch-voda pro vytápění rodinného domu. Je zde kladen důraz na dosažení maximální účinnosti, nejnižší pořizovací ceny regulátoru a nejdelší životnost ...
 • Automatizovaná měřící jednotka 

  Jorda, Ivo
  Tato práce se zabývá problematikou měření teploty. Popisuje elektrotechnické a elektro- nické senzory teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. U každého typu senzoru jsou uvedeny základní vlastnosti, ...
 • Stereofonní mikrofonní předzesilovač s integorvaým A/D převodníkem 

  Tóth, Péter
  Táto práce se zabíva konstrukcí mikrofonního předzesilovača s integrovaním A/D převodníkem, který bude schopen mobilního provozu. V úvodu je spomenuta história záznamu zvuku a parametry dílčích modulů navrženého zařízení ...
 • Proudový zesilovač v diferenčních kmitočtových filtrech 

  Bokůvka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr a analýzu vhodných existujících zapojení kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu. V první části práce jsou obecně popsány kmitočtové filtry z hlediska principu funkce a ...
 • Realizace malého střídavého měniče řízeného mikropočítačem 

  Picmaus, Michal
  Práce se zabývá návrhem výkonové části měniče řízeného mikropočítačem pro asynchronní motor. V návrhu je dimenzování výkonové části, součástek a návrh desky včetně návrhu připojovacího rozhraní. Návrh bere v úvahu i připojení ...

View more