Now showing items 1-3 of 3

 • Hardware a mechanická konstrukce robotu pro soutěž EUROBOT 

  Studený, Michal
  Bakalářská práce obsahuje shrnutí realizace mechanické konstrukce robotu pro soutěž EuRobot 2012. Úvodní část se věnuje náhledu na některé roboty z minulých ročníků a vybraným částem pravidel soutěže, které byly pro praktické ...
 • Řízení krokových motorků 

  Semrád, Michal
  Bakalářská práce pojednává o základní problematice krokových motorů. Jsou zde uvedeny principy činnosti jednotlivých typů a možnosti jejich řízení. Následně je vybrán konkrétní typ motoru, který je pomocí budiče A4988 řízen ...
 • Řízení robotu pro soutěž EUROBOT 

  Plucnar, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický vývoj řídícího algoritmu pro mobilní robot na základě soutěže EuRobot a jeho následnou praktickou realizaci dle konkrétního zadání. Jsou navrženy dvě hlavní metody řízení robotu ...