Now showing items 1-1 of 1

  • Měření izolačních a dielektrických vlastností vody 

    Žvátora, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá dielektrickými a izolačními vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její vodíkové vazby. Vysvětluje základní fyzikální a chemické vlastnosti vody, přičemž popisuje parametry vody jako je ...