Now showing items 1-3 of 3

 • Efektivní zapojení zařízení PCM 30U OCH do laboratorní výuky 

  Procházka, Jiří
  Cílem mého bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou PCM, zvláště PCM 1. řádu a jejího praktického využití v instalaci v zařízení PCM30UOCH. Práce obsahuje dále popis přenosového zařízení, možnosti jeho osazení a ...
 • Systém pro diarizaci mluvčích 

  Bradáč, Josef
  Systém pro diarizaci mluvčích má široké uplatnění na poli zpracování a analýzy řečových signálů. V této práci je rozebrán úvod do problematiky a následný postup pro navržení systému. Výsledkem práce je implementace samotného ...
 • Škálovatelné strojové učení s využitím nástrojů Hadoop a Mahout 

  Kryške, Lukáš
  Tato bakalářská práce srovnává několik nástrojů pro realizaci škálovatelné platformy strojového učení a popisuje jejich výhody a nevýhody. Dále práce prakticky realizuje funkčnost škálovatelné platformy založené na nástroji ...