Now showing items 1-3 of 3

 • Kalibrace digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu 

  Volek, Martin
  Práce se zabývá kalibrací digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu. Cílem práce je vytvoření aproximačních kalibračních funkcí pro výpočet jasu. V první části práce je uveden rozbor základních světelně-technických ...
 • Měření vlastností výbojkových zdrojů 

  Štěpánek, Jaroslav
  Cílem práce je shrnout znalosti z oblasti výbojových světelných zdrojů a zabývat se jejich světelnými a elektrickými vlastnostmi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá konstrukcí ...
 • Provozní vlastnosti LED zdrojů 

  Brdečko, Aleš
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou LED (diod emitujících světlo).V textu nalezneme obecné shrnutí poznatků o LED, co se týče jejich historie, konstrukce, principu činnosti a také pojednání o jednotlivých ...