Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizovaný měřící systém teploty 

    Spielmann, Ondřej
    Předmětem této bakalářské práce je seznámení s principy měření meteorologických veličin. Dle získaných poznatků je navržen systém pro automatické měření teploty (případně jiných klimatických veličin) prostřednictvím ...